יחידת המחשב

יחידת המחשב בפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה תומכת בכל הפעילות הממוחשבת בקמפוס. אתר זה אמור לעזור למשתמשים, סטודנטים, סגל מנהלי ואקדמי.

יחידת המחשב פתוחה לשירותכם בימים א'-ה', בשעות 08:00-15:00.

יחידת המחשב ממוקמת בקומת הקרקע של בנין וולקני בקצה הדרומי מזרחי של הקמפוס.

טלפון לפניות 08-9489283.

חדשות

להלן עדכונים מיחידת המחשב:

מכרז מחשבים נייחים ומסכים

תוצאות התיחור לרכישות שוטפות של מחשבים נייחים ומסכים
רכש מחשבים אישיים ומסכים, מחשבים ניידים ושרתים באוניברסיטה העברית חובה לרכוש ציוד בתחום זה רק מהספקים המפורטים.
בקישור מפורטים בהמשך אנשי הקשר לאוניברסיטה.

ספקים מורשים למחשבים 2016

השרות של הדפסת פוסטרים הופסק

מדפסת הפוסטרים שלנו התקלקלה ואין אפשרות לתקנה. יש אפשרות להדפיס פוסטרים דרך יחידת השכפול שלנו, או במקומות אלטרנטיביים אחרים, אפשר לפנות אלינו לעזרה.

מיקרוסופט מפסיקה את התמיכה ואת העדכונים של מערכת ההפעלה WINXP

לידיעתכם, מאפריל 2014, מיקרוסופט מפסיקה את התמיכה ואת העדכונים של מערכת ההפעלה WINXP כתוצאה מכך, מסמסטר ב' כל המחשבים בכיתות ללימוד פרונטלי וכן בכיתות המחשב יועברו ממערכת הפעלה WINXP למערכת הפעלה WIN7. נבדקו כל התוכנות שהיו מותקנות ב-WINXP , וכל מה שאפשר היה, הותקן במחשבים עם WIN7. היו הרבה תוכנות ישנות שלא ניתן היה להתקינן על מערכת ההפעלה החדשה. במידה ויש לכם תוכנות חשובות למערך הלימודים נא ידעו את הילדה דיין בטלפון – 89146 או במייל