גישה מהבית לכונן הקורסים והכונן האישי(H,Z)

כנס לאתר:

homedir.huji.ac.il

תקבל:

connect

בחר קמפוס: רחובות

ולחץ על: התחבר

(אפשר גם להתחבר ישירות ל: http://huji-agri-home.agri.huji.ac.il
במקרה שהקישור הראשון לא עובד)

כאשר תקבל את החלון:

Security Alert

לחץ על: OK

ובחלון הבאה שייפתח, ענה: YES

אז תתבקש להכניס את :

Username:

Password:

הכנס את ה- USERNAME וה- PASSWORD שקבלת ברשת NOVELL

על המסך יופיע חלון דומה ל:

netstorage

אם ברצונך להיכנס ל-DRIVE H שלך, לחץ על ה-(+) שעל יד HOME@HUJI_AGRI כדי לראות את תוכן ה-HOMEDIR שלך.

אם ברצונך להיכנס לקורס מסוים, במסגרת האפורה השמאלית תן "קליק" עם העכבר ב- (+) שעל יד DRIVEZ@COURSES

בחלון האמצעי תופיע רשימה של כל הקורסים.

כדי לקבל את ה-DIRECTORY של הקורס שאתה מעוניין בו, הכנס את מספר הקורס בחלון שעל יד המילה Filter

במקום הכוכבית ולחץ על החץ שנמצא מימינו. לדוגמא,

listing

ההנחיות הבאות הן דומות ל-(COURSES) DRIVE Z או ל- H DRIVE (HOME)

השתמש בפונקציות DOWNLOAD, DELETE כדי להוריד קבצים לפי ההרשאה שיש לך ברשת NOVELL.

menu

או FILE ו-UPLOAD כדי להעביר קבצים מהמחשב האישי שלך לרשת NOVELL.

אם אתה סטודנט תוכל להעביר ולשנות קבצים ב-HOME שלך ולראות ולהוריד קבצים מהקורסים.

אם אתה מרצה תוכל גם לערוך קבצים ולמחוק אותם בתת-ספרייה של הקורס שאתה מלמד.

properties

אז ייפתח חלון:

choose file

בו תוכל לסמן את הקובץ שאתה רוצה להעביר לתת-ספרייה של הקורס שלך או של ה-HOME שלך, על ידי הפנייה דרך BROWSE למיקום במחשב שלך בו נמצא הקובץ.

חלון זה ייפתח בתנאי שה-INTERNET EXPLORER שלך הוא מכוון למצב שמאפשר פתיחה של חלונות UP-POP

אם לא נפתח בדוק את המצב הנוכחי על ידי בחירה של :

Tools

Pop-Up Blocker

ווודא שהוא לא מופעל .(יש אפשרות לנטרל אותו באופן קבוע או רק לעבודה במסך הפעיל)

ליציאה מה- HOMEDIR לחץ על הדלת הקטנה שמופיעה בסרגל ה-ICONS שמתחת למילה NETSTORAGE.

במקרה של תקלה התקשר לחוות המחשבים לחונכים בטלפון 89884
או שלח דוא"ל להילדה דיין בכתובת: hildad@savion.huji.ac.il

בהצלחה!!